Kamita
Foundation

Con đường của tình thương lan tỏa

Hãy kết nối để cùng nhau lan tỏa tình thương!

Hội từ thiện Kamita

Kamita là tiếng Phạn, có nghĩa là "tình thương". Kamita Foundation có sứ mệnh mang tình thương đến tất cả mọi người. Nơi nào có Kamita, nơi đó có tình thương không phân biệt....

Tất cả mọi người, không phân biệt màu da, tôn giáo, chủng tộc, giai cấp đều có thể tham gia hội nhằm cống hiến và phụng sự

Kết nối

Kết nối, xâu chuỗi các tổ chức

thiện nguyện trên nhiều lĩnh vực khác nhau

Xây dựng nền tảng

Xây dựng nền tảng để các nhóm liên kết, tương hỗ nhau, tránh

tình trạng rời rạc

heart-o

Nâng tầm dân trí

Nâng tầm dân trí về đạo đức, cùng nhau ý thức học tập và làm việc

vì xã hội

Tận dụng nguồn lực

Tận dụng nguồn lực từ các chuyên gia, nhân lực lớn tuổi mong muốn cống hiến khi về già

Uy tín quốc tế

Tạo uy tín với thế giới nhằm dễ dàng học tập kinh nghiệm và

gây quỹ từ thiện

Mục tiêu chung

Hội từ thiện Kamita là con đường tình thương, xây dựng và mang tình thương trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, thiện nguyệnnhân văn đến với mọi người, đặc biệt là các vùng nghèo khó ở Châu Á.

Hội Kamita không liên quan đến chính trị, đảng phái và không gây ảnh hưởng nguy hại đến các tổ chức chính quyền, đảng phái trong và ngoài nước.Nâng cao và phát triển về Y tế, Giáo dục,

Thiện nguyện và Nhân văn, ở những nước còn nhiều khó khăn, thiếu điều kiện


Xây dựng các cơ sở thiện nguyện, trường học, bệnh viện phục vụ các lãnh vực Y tế, Giáo dục, Nhân văn, Thiện nguyện.


Lập các trung tâm huấn luyện (đào tạo) và thực hành cho các bạn thiện nguyện (chuẩn quốc tế) để thực hiện mục tiêu trên


Lập các trung tâm huấn luyện (đào tạo) và thực hành cho các bạn thiện nguyện (chuẩn quốc tế) để thực hiện mục tiêu trên


Thiết lập các doanh nghiệp xã hội phục vụ nguồn tài chính ổn định cho sự phát triển của Hội.

Các ban dự kiến

 • Hệ thống
 • Truyền thông
 • Đối ngoại
 • Tài chính
 • Liên kết quốc tế
 • Liên kết trong nước
 • Từ thiện
 • Giáo dục​​​​
 • Y tế sức khỏe
 • Tâm lý ứng dụng
 • Kiến trúc xây dựng

Hệ giá trị - Tiêu chuẩn nhân sự BĐH

 • Cuộc sống gương mẫu & có đạo đức, có tâm cống hiến, trung thực, khiêm tốn.
 • Dám dấn thân vì mục tiêu chung, có tâm hướng vào bên trong để tu sửa mình.
 • Có thể sống đơn giản, bình tĩnh, sáng suốt. Sẵn sàng hỗ trợ đưa người có Tâm+Tài lên kế thừa.
 • Thường xuyên tập tư duy nhân quả (có chánh kiến) để gia tăng sự hiểu biết và có cái nhìn sâu sắc.

Phương thức xây dựng và lan tỏa

CON NGƯỜI TÌNH NGUYỆN

CỘNG ĐỒNG TÌNH NGUYỆN

XÃ HỘI TÌNH NGUYỆN

XÃ HỘI TÌNH NGUYỆN = CÓ HỆ THỐNG LAN TỎA
THIỆN NGUYỆN + DẤN THÂN + HIỂU BIẾT

Đăng ký thành viên

Thông tin tham khảo

Thông tin liên lạc

Trần Việt Quân: 0989.330.880
Sư cô Chánh Kiến: 0909.836.001

Địa chỉ: Bách Khoa Education

299/3ALý Thường Kiệt, P15, Q11